Home

Het doel van de Vereniging Weekblad Verspreiders

Het behartigen van de belangen van de bij de Vereniging aangesloten zelfstandige verspreiders van weekbladen en reclamedrukwerk in Nederland.