Brievenbussticker

Uitleg brievenbussticker

In Nederland wordt er met stickers op de brievenbus een voorkeur aan gegeven voor het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk (huis-aan-huisbladen of reclamefolders).

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde drukwerk meer.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker

Als u geen ongeadresseerd drukwerk wilt ontvangen, kunt u bij uw gemeente 2 soorten brievenbusstickers aanvragen:

  • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
  • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.
Beeld brievenbussticker

MailDB

MailDB staat voor Mail Distributie Bedrijven en is de branchorganisatie die al 30 jaar zorgt voor het landelijke systeem van brievenbusstickers en onafhankelijke handhaven ervan. De Vereniging Weekblad Verspreiders werkt nauw samen met MailDB.

Ja-sticker

Een aantal Gemeenten in Nederland hebben voor het opt-in systeem (de Ja-sticker) gekozen. In deze Gemeenten moeten huishoudens een Ja-sticker plakken om reclamefolders te ontvangen. De huis-aan-huisbladen hebben vrijstelling van het opt-in systeem, mits deze voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn opgenomen in de Afvalstoffenverordering van de Gemeenten.

Wat houdt de JA-sticker in? 
Met een JA-sticker op je brievenbus ontvang je ongeadresseerd reclamedrukwerk (folders). De JA-sticker is alleen actief in gemeenten die een opt-in beleid voeren. Er is zowel een JA-sticker als een JA|JA-sticker in omloop. Beide zijn geldig maar voor het lokale huis-aan-huisblad is geen JA of JA|JA sticker nodig, omdat het lokale huis-aan-huisblad vrijstelling heeft van het opt-in systeem, mits deze voldoen aan een aantal voorwaarden. De JA-sticker wordt vanuit de branche verspreid en wordt vanuit de gemeente beschikbaar gesteld.

Gemeentes die de nieuwe JA-sticker voeren.
Zie onderstaande link voor de meeste actuele lijst met opt-in gemeenten:

https://verspreidingen.nl/de-ja-sticker/

Ja sticker

Klacht ongeadresseerde reclame

Ontvangt u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks een Nee-sticker op uw brievenbus? Dan kunt u een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Zij moeten de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden. Handelen zij uw klacht niet op tijd of naar tevredenheid af? Dan kunt u het volgende meldformulier gebruiken: https://japlakken.nl/meldingsformulier of binnen 4 weken een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.