WELKE BRIEVENBUSSTICKER HEB IK NODIG?

De huis-aan-huiskrant is niet weg te denken uit de Nederlandse samenleving. De krant bindt inwoners, gemeenten en lokale ondernemers met elkaar. In Nederland zijn diverse verspreidorganisaties verantwoordelijk voor de verspreiding van de huis-aan-huiskranten en de hierbij horende reclamefolders van (lokale) ondernemers.

De verspreidorganisaties hebben rekening te houden met de verschillende brievenbusstickers die in omloop zijn. Naast de vertrouwde stickers (nee-nee en nee-ja) kiezen verschillende gemeenten ervoor om dit stickerbeleid om te gooien en de ja-sticker in te voeren. Dit betekent dat je een ja-sticker moet plakken om folders te ontvangen, waar het eerst voldoende was om geen sticker te plakken.

Daarnaast heeft de verspreider van het gesealde folderpakket, genaamd Spotta, een digitale sticker geïntroduceerd. Dit systeem ‘In mijn bus’ zorgt, in combinatie met de verschillende brievenbusstickers die in omloop zijn, voor een complexe situatie. Een doolhof waarin je als lezer van de krant en reclamefolders gauw de weg kwijtraakt. Wij leggen daarom graag aan je uit hoe je wél de gewenste post blijft ontvangen.

Hoe ontvang ik de huis-aan-huiskrant?

In welke gemeente je ook in Nederland woont, zolang je geen nee-nee sticker op je brievenbus hebt ontvang je in principe de huis-aan-huiskrant. Er zijn enkele uitzonderingen zoals: woongelegenheden zonder brievenbus en industrieterreinen.

Hoe ontvang ik folders bij de huis-aan-huiskrant?

Bij de huis-aan-huiskrant kunnen enkele folders ingevouwen zitten. Wanneer je in een gemeente woont waar de ja-sticker actief is, ontvang je folders wanneer je de groene ja-sticker op de brievenbus hebt geplakt.

Woon je in een gemeente waar de nee-nee en nee-ja brievenbusstickers actief zijn? Dan ontvang je de folders bij de huis-aan-huiskrant wanneer je geen brievenbussticker hebt geplakt.

Hoe ontvang ik het folderpakket in ‘plastic’?

Wil je het gesealde folderpakket ontvangen waarin je de grote winkeliers kunt vinden? Meld je dan online aan voor een digitale sticker via www.inmijnbus.nl. Het bedrijf dat de gesealde folderpakketten verspreidt (Spotta) is in enkele gemeenten gestart met dit nieuwe systeem. Wanneer je niet in dit ‘In mijn bus’-gebied woont zijn dezelfde regels van toepassing als de folders bij de huis-aan-huiskrant.

Goed om te weten: de verspreidorganisaties zetten zich elke dag in voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten en reclamedrukwerk. Wekelijks zijn er duizenden bezorgers op pad om miljoenen kranten en folders te bezorgen. Soms wordt er een huis vergeten of is er een bezorger ziek, dat is balen. Heb jij de krant gemist? Maak dan een melding bij de verspreider van jouw krant.

Wil je een ja-sticker aanvragen? Stuur dan je adresgegevens naar info@weekbladverspreiders.nl.

Persbericht – Vereniging Weekblad Verspreiders opgericht

Om de belangen van de zelfstandige verspreiders van weekbladen en reclamedrukwerk in Nederland goed te kunnen behartigen is onlangs de Vereniging Weekblad Verspreiders opgericht. De vereniging telt op dit moment vijftien aangesloten verspreiderorganisaties, maar dit aantal zal nog verder oplopen.

De vereniging behartigd de belangen van de leden o.a. bij de Reclame Code Commissie, de FNV, de NNP de branche vereniging voor lokale nieuwsmedia, de Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het verlengen van de Bezorgnorm (voor het vergoeden van minimaal het minimumloon). Voorzitter Robin van Schagen; “met het oprichten van Vereniging kunnen de aangesloten zelfstandige verspreiders van huis-aan-huisbladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk zich volledig focussen op de kwaliteit van hun bezorging en treden wij als collectief via de Vereniging naar buiten”.

De vereniging reguleert, samen met MailDB, ook de brievenbusstickers (Nee/Nee, Nee/Ja en Ja-sticker). Het is namelijk verplicht om deze gratis ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor de branche en gemeente bij de invoering van de Ja-sticker.

Op dit moment zijn deze verspreiders aangesloten bij de Vereniging Weekblad Verspreiders; All-Inn Verspreidingen, Bezorging Maasstad, B&L Verspreidingen, FRL Verspreidingen, Frowein huis-aan-huis bezorging, Reclameverspreiding Bouwman, Rodi media zh, Talvi Media Centrum, VerspreidNet, Rodi Verspreidingen, Reli Groep, Reclame Verspreiding Bodegraven, AVO Doetinchem Verspreidingen B.V., Bravom B.V., De Drukwerkverspreiders B.V. en JH Distributie.

Foto: het bestuur v.l.n.r. Dave van Rekom (penningmeester), Robin van Schagen (voorzitter), Pim Jansen en Niels Ackermans (secretaris)

Digitale brievenbussticker praktisch onhaalbaar voor bezorgers

De Vereniging Weekblad Verspreiders is zeer kritisch op de invoering van InMijnBus.nl, welke afgelopen woensdag 19 januari door reclamefolderverspreider Spotta is gelanceerd. Bij de Vereniging van Weekbladverspreiders zijn meerdere verspreiders aangesloten met een bereik van ongeveer 4 miljoen brievenbussen, waarbij ze huis-aan-huiskranten en folders bezorgen.

Volgens de Weekbladverspreiders houdt dit plan geen rekening met de gevolgen voor de huidige bezorger van het huis-aan-huisblad. De bezorger mag nu overal een huis-aan-huisblad bezorgen tenzij er een Nee/Nee sticker op de brievenbus zit. Een duidelijker systeem is er niet, in één oogopslag te zien voor elke bezorger, jong en oud.

Verspreiders niet betrokken

De verspreiders zijn verbaast over het plan en de communicatie hierover, aangezien zij hier pas op het laatste moment over geïnformeerd zijn. “Als verspreider van huis-aan-huisbladen en lokale folders willen we meewerken en meedenken met een gedegen en goed werkende oplossing, maar naar onze mening is dit plan niet in het belang van de lokale journalistiek en de bezorging van de huis-aan-huisbladen. De uitvoerbaarheid, het feit dat dit systeem alleen digitaal is en eventuele gevoelige informatie bevat van lezers zijn grote struikelblokken, zowel voor de uitgeverij, verspreider, bezorger als de lezer van huis-aan-huisbladen” aldus Dick Ranzijn, Directeur van Rodi Media en voorzitter van de Vereniging van Weekblad Verspreiders.

Uitvoerbaarheid een groot struikelblok

Met de invoering van InMijnBus.nl zou de bezorger bij iedere brievenbus op zijn lijst of in een app moeten kijken wat er bezorgd mag worden. Bij ieder adres opnieuw. Niet praktisch, enorm tijdrovend en het is verboden om je met een mobiele telefoon door het verkeer te begeven.

De bezorger staat bij ons centraal en is de belangrijkste schakel in de bezorging. Voor die mensen willen wij het zo goed en duidelijk mogelijk regelen. Het huidige stickersysteem is duidelijk voor al onze bezorgers van 13 jaar en ouder, ook als ze voor de eerste keer een bezorgwijk lopen of een bezorgwijk van een collega bezorger overnemen.

Ook is het vinden van bezorgers op dit moment al een enorme uitdaging. Door het werk nog ingewikkelder te maken, wordt het alleen maar lastiger om ze te vinden. Dit blijkt ook uit de hoeveelheid vragen die de afgelopen dagen door bezorgers zijn gesteld binnen de verschillende verspreidorganisaties.

Samenwerken met de NNP

De NNP, de brancheorganisatie voor de uitgevers van huis-aan-huisbladen, heeft inmiddels ook gecommuniceerd dat ze het niet eens zijn met de huidige gang van zaken. De weekbladverspreiders en NNP willen zich gezamenlijk beraden over de toekomst van het verspreiden van huis-aan-huisbladen en reclamefolders. Het kan immers niet zo zijn dat een folderverspreider zo maar de Code VOR (de Reclame Code van de huidige brievenbussticker) aanpast zonder enig overleg met zijn collega verspreiders en stakeholders.

Eerst in gesprek

Het voorstel dat er nu ligt is gedaan door MailDB, een brancheverening die geen branche vertegenwoordigd, maar slechts één verspreider, namelijk Spotta. De Weekbladverspreiders doen de oproep aan Spotta om de lancering van InMijnBus.nl stop te zetten en eerst in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden en de operationele problemen die er ontstaan bij het invoeren van dit digitale systeem. Er moet goed onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor de bezorger en de huis-aan-huisbladen, voordat een eventueel digitaal systeem ingevoerd kan worden